Renegocjacja umów w PZP

DATA: 23 maja 2022 r.

MIEJSCE: on-line

GODZINA: 10:00-13:00

szkolenie on-line

ZOBACZ PROGRAM

czyli o tym, jakie możliwości uelastycznienia umowy oraz rozwiązywania sytuacji problemowych i spornych mogą zostać zastosowane na gruncie zamówień publicznych

Od waloryzacji do ugody z umową w sprawie zamówienia publicznego w roli głównej

POZNAJ PRELEGENTA
ZAREJESTRUJ SIĘ

Podczas szkolenia Uczestnicy dowiedzą się między innymi:

 • Jak konstruować klauzule waloryzacyjne umożliwiające ograniczenie negatywnego wpływu sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej tzw. kryzysem ukraińskim na kontakt publiczny?
 • Czy istnieje możliwość waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku nieprzewidzenia klauzul waloryzacyjnych?
 • Jakie reguły obowiązują przy adaptacji umów do zmienionych warunków realizacji kontraktu publicznego?
 • Jak skutecznie wnioskować o zmianę umowy?
 • Jak bezpiecznie dokonać zmiany umowy i nie narazić się na odpowiedzialność za delikt dyscypliny finansów publicznych?
 • Jakie reguły obowiązują przy ugodowym rozwiązywaniu sytuacji spornych wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Do udziału w szkoleniu szczególnie zapraszamy:

 • Osoby odpowiedzialne za nadzór wykonania umów w sprawie zamówień publicznych
 • Wykonawców umów w sprawie zamówień publicznych
 • Przedstawicieli przedsiębiorstw i spółek komunalnych
 • Specjalistów ds. zamówień publicznych


- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

- dostęp do nagrania ze szkolenia

- zaświadczenia udziału w warsztatach

Po szkoleniu Uczestnicy otrzymają:

POZNAJ PRELEGENTA
ZAREJESTRUJ SIĘ

Dlaczego szkolenie on-line?

1

SZYBKA

REJESTRACJA

3 GODZINY

WIEDZY

2

ZADAWANIE

PYTAŃ NA CZACIE

6

ZAŚWIADCZENIE

UDZIAŁU

3

BRAK KOSZTÓW

PRZEJAZDU

4

5

WYGODA

I BEZPIECZEŃSTWO

Zdobyta podczas webinarium wiedza pomoże Państwu w:

 • Zwiększeniu stabilności realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego
 • Skutecznym ubieganiu się o zmianę umowy
 • Bezpiecznym dokonywaniu zmian umowy
 • Polubownym rozwiązywaniu sytuacji problemowych oraz spornych przy realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego

Program webinarium:

1. Klauzule waloryzacyjne w umowach o zamówienie publiczne

 • Obowiązek ustanawiania klauzul waloryzacyjnych na gruncie P.z.p. oraz korzyści z formułowania klauzul waloryzacyjnych
 • Rodzaje klauzul waloryzacyjnych oraz ich specyfika
 • Czynniki skuteczności klauzul waloryzacyjnych

2. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

 • Reguły zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • Zakres zastosowania poszczególnych przesłanek modyfikacji kontraktu publicznego
 • Zagadnienia problemowe dotyczące zmiany umowy

3. Ugoda na gruncie umowy w sprawie zamówienia publicznego

 • Reguły polubownego rozwiązywania sytuacji problemowych i spornych
 • Regulacje u.f.p. a ugodowe rozwiązywanie sporów
 • Polubowne rozwiązywanie sporów a instrumenty egzekwowania realizacji kontraktu

W tarcie szkolenie ekspert udzieli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące klauzul waloryzacyjnych, zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego oraz zawierania ugód - w tym m.in.:

 • Jakie czynniki uwzględnić przy waloryzacji wynagrodzenia?
 • Czy możliwe jest wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych w trybie zmiany umowy?
 • Czy istnieje możliwość wprowadzenia zmian incydentalnych (na pewien okres realizacji umowy)?
 • Jakie ryzyka prawne wynikają z niezgodnego z prawem zmodyfikowania umowy lub zawarcia ugody?
 • Czy istnieje możliwość sądowego domagania się zwaloryzowania wynagrodzenia przez wykonawcę?

Koszt udziału w webinarium

299 zł netto + VAT

367,77 zł brutto

ZAREJESTRUJ SIĘ

UWAGA!

Cena 299 zł netto dotyczy rejestracji dokonanych do 18 maja 2022 do godziny 23:59.

Od 19 maja obowiązywać będzie cena 349 zł netto, 429,27 zł brutto.

Koszt udziału w webinarium

349 zł netto + VAT

429,27 zł brutto

ZAREJESTRUJ SIĘ

Szkolenie on-line krok po kroku

 1. Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)
 2. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail
 3. Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie
 4. W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat
 5. Odpowiedzi udzielane będą podczas przerw
 6. Faktura pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracjI

Ekspert prowadzący szkolenie

Konrad Różowicz

Partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners w Poznaniu, kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych, specjalizujący się w prawie zamówień publicznych oraz partnerstwie publiczno-prywatnego.


W swojej dotychczasowej pracy zawodowej nabył doświadczenie w obsłudze prawnej zamawiających, wykonawców oraz podwykonawców doradzając im zarówno w zakresie spraw związanych z planowaniem i udzielaniem zamówień publicznych, ubieganiem się o uzyskanie zamówień, jak również powstających w związku z realizacją umów w sprawie zamówień publicznych czy umów o podwykonawstwo. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli, w szczególności Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.Swoją pracę zawodową łączy z działalnością naukową, popularyzatorską oraz szkoleniową.


Autor książek, komentarzy praktycznych, dziesiątków artykułów specjalistycznych oraz naukowych publikowanych w czasopismach zamówieniowych, w tym szeregu dotyczących nowego PZP.Trener z bogatym doświadczeniem w szkoleniach grupowych oraz konsultacjach indywidualnych.

Nie możesz wziąć osobistego udziału w szkoleniu?


Zgłoś się, a udostępnimy Ci zapis wideo warsztatów wraz z aktualnymi materiałami szkoleniowymi i zaświadczeniem udziału.

Kontakt: m.lukaszewicz@abrys.pl

Kontakt w sprawie szkolenia

Małgorzata Łukaszewicz

tel. +48 728 971 203

e-mail: m.lukaszewicz@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807